ติดต่อเรา Archive

  •       นายดำรงชัย   เนรมิตตกพงศ์  นายอำเภอท่าตูม  ประธานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดยางพาราระดับตำบล ในวันที่  22  ตุลาคม  2556 โดย นายวีระศักดิ์   ฉัตรดำรง  เกษตรอำเภอท่าตูม   ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพื้นที่เปิดกรีดยางพารา  อำเภอท่าตูม มีเกษตรกรอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับการช่วยเหลือ 64  ราย  86  แปลง เนื้อที่เปิดกรีด 589  ไร่                  นางสาวดารา  กว้างขวาง   ข่าว/ประชาพันธ์        

    ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพาราระดับตำบล

          นายดำรงชัย   เนรมิตตกพงศ์  นายอำเภอท่าตูม  ประธานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดยางพาราระดับตำบล ในวันที่  22  ตุลาคม  2556 โดย นายวีระศักดิ์   ฉัตรดำรง  เกษตรอำเภอท่าตูม   ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพื้นที่เปิดกรีดยางพารา  อำเภอท่าตูม มีเกษตรกรอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับการช่วยเหลือ 64  ราย  86  แปลง เนื้อที่เปิดกรีด 589  ไร่                  นางสาวดารา  กว้างขวาง   ข่าว/ประชาพันธ์        

    Continue Reading...